Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostałoponad 90 dni
Zgłoszenie biwaku - Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle

Ankieta zgłoszeniowa biwaków dla jednostek Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.


Biwak jest formą trwającą od 2 do 5 dni* organizowaną jako pobyt stały lub wędrowny.

* za wyjątkiem okresu ferii letnich, zimowych i świątecznych, kiedy to wypoczynek dzieci i młodzieży podlega zgłoszeniu Kuratorium Oświaty na zasadach określonych przez instrukcję HALiZ oraz Komendę Chorągwi Opolskiej.

 


Proszę podać nazwę jednostki/jednostek organizującej/biorącej udział w formie
Podaj miejscowość (lub miejscowości), w jakiej odbędzie się forma. W przypadku miejsc poza granicami Rzeczpospolitej Polski, proszę o podanie również kraju
Wybierz polisę, z jakiej będą korzystali uczestnicy podczas biwaku
Jeśli podczas biwaku korzystać będziecie z dodatkowej polisy, proszę wgrać jej elektroniczną kopię tutaj na minimum dobę przed wyjazdem - polisa dodatkowa wymagana jest podczas form odbywających się za granicą
Proszę wgrać uzupełniony i zeskanowany dokument [strona 1 i 2 załącznika do Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków, dostępnych na stronie hufca]
Proszę wgrać uzupełniony plik - odpowiednio strona 4 i 5 załącznika do Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl